H2 Absorb

64,74

Hidrogen mol·lecular. Potent antioxidant que atravessa la biomembranes com les mitocondries i la barrera hematoencefàlica per neutralitzar els ROS i RNS més reactius.

Indicació
Prendre 2 x 1 tauleta soluble al dia amb aigua sense gas.

Composició
Matriu d’hidrogen ionic RN: Dextrosa, àcid màlic i àcid tartaric; Òxid de magnesi, glicinat de magnesi, malat de magnesi.