Fas exercici físic o beus aigua rica en hidrogen?

15 de desembre de 2020

Xevi Verdaguer Direct Life

Al llarg de l’evolució humana ens hem anat adaptant a situacions adverses per sobreviure i el nostre organisme ha anat generant mecanismes adaptatius contra tòxics o patògens per mantenir-nos en equilibri. Aquest equilibri ideal, que no real, el coneixem amb el nom d’homeòstasi.

Per mantenir l’homeòstasi o equilibri el nostre organisme genera constantment una resposta adaptativa beneficiosa per a sobreviure a les situacions que vivim i en l’entorn que ens envolta. Aquest fenomen es coneix amb el nom d’hormesis, és a dir, una resposta adaptativa beneficiosa per contrarestar a un agent tòxic o nociu que ens anirà enfortint.

El filòsof alemany F. Nietzsche ja va dir: “El que no mata, enforteix”.

L’exposició a dosis baixes d’un estressant ens protegeix i afavorirà una millor resposta i una major longevitat. L’exposició a “dosis baixes d’un factor estressant” com una vacuna (injecció de dosis baixes d’un virus) o bé una sèrie organitzada d’entrenament i descans poden ser factors hormétics positius per a la nostra salut.

Un petit estímul és bo, però quan està en excés o es manté massa temps, no ho és. És com dir a les nostres cèl·lules: “Surt de la teva zona de confort”.

La dosi hormètica de l’estressant a la qual respon una cèl·lula o organisme, podrà variar depenent de cada persona i situació. Quan vam provocar una resposta hormètica vam aconseguir posar en marxa una gran quantitat de gens que codifiquen proteïnes citoprotectores com les xaperones que responen a estrès tèrmic (Heat Shock Proteins [HSP), els enzims antioxidants, els factors de creixement o metal·lotioneïnes, etc.

Els factors hormètics més importants són:

 • La calor.
 • El fred.
 • L’exercici.
 • La restricció alimentària.
 • El hidrogen molecular (H2).

L’H2 indueix hormèsi i les accions hormètiques de l’hidrogen molecular s’han comparat recentment amb les de l’exercici físic regular.

LeBaron y col. va proposar que l’hidrogen pot actuar com un adaptògen redox i mimètic de l’exercici a través de mecanismes horméticos lleus. [ 108 , 140 ].

Els estudis indiquen que és molt bo i molt necessari exposar-se regularment a algun d’aquests 5 factors hormètics. Doncs bé, pensem què puc fer aquest mes per millorar la meva salut adaptant-me a l’entorn en el qual visc.

Què passaria si un esportista es suplementa amb aigua rica en hidrogen?

Els teus músculs consumeixen oxigen i en cada esprint, cada canvi de ritme, salts o en qualsevol activitat física que els músculs demanin energia serà normal que fabriquem progressivament espècies reactives d’oxigen (ROS) i espècies reactives de nitrogen (RNS) que posteriorment seran eliminats per els nostres sistemes antioxidants, això si tenim prou si hi arribem, clar. La pèrdua de l’equilibri redox, per excés de radicals lliures (ROS / RNS) i / o manca d’antioxidants, provocarà una situació coneguda com “estrès oxidatiu” que és una situació que causa dany a les cèl·lules, envelliment prematur i s’associa a múltiples malalties que s’han proposat reduir justament amb la suplementació de diferents antioxidants.

Els suplements ergogènics per a millorar el rendiment esportiu, per reduir la fatiga, millorar la recuperació, per a la prevenció del dany muscular induït per les espècies reactives d’oxigen / nitrogen (ROS / RNS) i la inflamació són suplements molt buscats pels esportistes i preparadors físics. Tots a la recerca de més salut i més rendiment.

Què tenen de bo els radicals lliures produïts amb l’exercici físic?

Després d’un exercici físic intens l’augment dels radicals lliures provocarà una resposta en el nostre organisme d’un augment de la fabricació endògena d’antioxidants, és a dir, una major fabricació per nosaltres mateixos d’enzims antioxidants com ara la SOD i la Glutatión Peroxidasa (GPx ).

Llavors, els radicals lliures són necessaris perquè tan sols sent actius físicament nosaltres ja fabriquem antioxidants (sense suplementarnos res). Les persones sedentàries ara potser estaran pensant en comprar antioxidants ja que acaben de descobrir que els fabriquen en menor quantitat i estan més exposades a possibles malalties inflamatòries.

I en el cas dels esportistes, caldrà una suplementació extra d’antioxidants?

En el cas dels esportistes la suplementació d’antioxidants només pot oferir beneficis quan s’entrena a gran altitud (hipòxia) o potser abans d’una important competició. Gràcies a les investigacions de Micah Gross i Oliver Baum, un dia vam aprendre que els radicals lliures produïts durant els entrenaments no són tan dolents i que hem de reflexionar sobre les seves beneficioses funcions en la senyalització cel·lular per al correcte metabolisme i l’adaptació fisiològica a un esforç o un entrenament.

Ara sabem que la suplementació d’antioxidants als esportistes interfereix en el rendiment i poden anul·lar l’efecte beneficiós de l’entrenament físic (biogènesi mitocondrial) i reduir la capacitat per mantenir l’equilibri redox fins i tot empitjorant l’estrès oxidatiu per al qual intentàvem suplementarnos amb antioxidants. Si ets esportista i tens una dieta equilibrada sense mancances nutricionals, oblida la suplementació de vitamina C, vitamina E, betacarotens (antioxidants no enzimàtics) o Q10.

No et suplementis antioxidants ni per millorar el rendiment ni per prevenir les agulletes.

¿I l’hidrogen?

L’equip d’investigació de Tyler W. LeBaron i Kosuke Aoki (entre d’altres) van investigar els efectes terapèutics i els efectes ergogènics no dopants de la suplementació d’aigua enriquida amb hidrogen el dia abans i el mateix dia de l’activitat física per millorar el rendiment en l’esportista. Els resultats són:

 • Disminució de la freqüència cardíaca (HR).
 • Disminució de la freqüència respiratòria (RR).
 • Reducció de l’acumulació d’àcid làctic després de l’exercici físic intens.
 • Disminució de la fatiga muscular post-esforç.
 • Reducció de la inflamació.
 • Millores del temps de recuperació en exercicis aeròbics submàxims.
[elementor-template id=”52629″]

Bibliografia

Aoki K, Nakao A, Adachi T, Matsui Y, Miyakawa S. Pilot study: Effects of drinking hydrogen-rich water on muscle fatigue caused by acute exercise in elite athletes. Med Gas Res. 2012;2:12. Published 2012 Jul 12. doi:10.1186/2045-9912-2-12

LeBaron TW, Larson AJ, Ohta S, et al. Acute Supplementation with Molecular Hydrogen Benefits Submaximal Exercise Indices. Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Crossover Pilot Study. J Lifestyle Med. 2019;9(1):36-43. doi:10.15280/jlm.2019.9.1.36

Wan JJ, Qin Z, Wang PY, Sun Y, Liu X. Muscle fatigue: general understanding and treatment. Exp Mol Med. 2017;49(10):e384. Published 2017 Oct 6. doi:10.1038/emm.2017.194

Gross M, Baum O. Supplemental antioxidants and adaptation to physical training. In: Lamprecht M, editor. Antioxidants in Sport Nutrition. CRC Press; Boca Raton, FL: 2015. pp. 111–22

Involvement of Neutrophil Dynamics and Function in Exercise-Induced Muscle Damage and Delayed-Onset Muscle Soreness: Effect of Hydrogen Bath. Kawamura T, Suzuki K, Takahashi M, Tomari M, Hara R, Gando Y, Muraoka I. Antioxidants (Basel). 2018 Sep 25; 7(10)

Últims articles publicats

Prebiòtics i microbiota

25 d'octubre de 2021

Aliments prebiòtics per a millorar la teva salut intestinal Sabem que els hàbits de vida, on incloem una bona alimentació, poden modular i/o modificar la nostra microbiota. Hi ha aliments que exerceixen una funció prebiòtica pel fet que contenen components capaços de resistir a la digestió en l’intestí prim. D’aquesta manera, arriben a l’intestí gros […]

Tengo ardor de estómago. ¿Qué hago?

18 d'octubre de 2021

Foto: Canva El ardor de estómago es un sufrimiento digestivo que afecta a millones de personas. Además, un 20 % de estas personas sufrirán reflujo al menos 2 veces por semana y experimentarán regularmente digestiones lentas, pesadas, tendrán eructos y también gases. El consumo de medicamentos antiácidos como el Omeprazol, Ranitidina (u otros de la […]

Receptes per millorar el nostre sistema immune

07 d'octubre de 2021

Et proposem un àpat complet per a tota la família per menjar a casa millor que en un restaurant i millorar el nostre sistema immune